Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Mądra MIŁOŚĆ

Mądra MIŁOŚĆ

„ Dzieciństwo jest fundamentem dorosłości” Z.Freud

                                                    
Mądra miłość

Środowisko rodzinne stanowi podstawę, słowami Freuda fundament  na którym wyrasta przyszły, dorosły  człowiek odnajdujący swoje miejsce w  społeczeństwie. Wzory czerpie od ojca, matki, rodzeństwa, innych członków rodziny oraz  grupy rówieśniczej. Jednak, to przede wszystkim dom rodzinny, rodzice   decydują o tym jak będzie się rozwijać i kształtować jego osobowość i jakim stanie się nasze dziecko człowiekiem w przyszłości.

Nasze dzieci są bardzo  bystrymi obserwatorami zachowania rodziców i swojego najbliższego otoczenia i nic nie ujdzie ich uwadze, dlatego  starajmy się przede wszystkim dawać im dobry przykład,  kontrolować własne zachowanie, by nie dawać dziecku niewłaściwych wzorców do naśladowania. Uczą się bowiem poprzez odzwierciedlanie naszych postaw i zachowań.

Bardzo ważne są prawidłowe postawy rodzicielskie, dające dziecku poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Rodzice którzy powielają dobre wzorce wychowawcze swoich rodziców odnoszą sukcesy, wychowując swoje dzieci w atmosferze bezpieczeństwa dając podstawy do prawidłowego  kształtowania ich osobowości. Niestety zdarza się, że  rodzice popełniają błędy wychowawcze, co powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa dziecka i ma niekorzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych i właściwych cech osobowości.

Najczęściej spotykane błędy wychowawcze popełniane przez rodziców wobec dzieci to:

 1. Nadmierne uleganie życzeniom dziecka, taka postawa rodzica kształtuje u niego postawę egocentryczną i egoistyczną, a w przyszłości utrudnia mu prawidłowe relacje społeczne.

 

 1. Stosowanie zbyt surowych metod wychowawczych, gdy od dziecka żądamy bezkrytycznego podporządkowania się wszystkim poleceniom. Taka postawa często  nie pozwala dziecku sprostać wygórowanym oczekiwaniom rodziców, co wywołuje u niego brak wiary we własne  możliwości, bierność, hamuje twórczość i spontaniczność, a często jest źródłem agresji.

 

 1. Najbardziej niekorzystną sytuacją wpływającą na poczucie bezpieczeństwa psychicznego dziecka i jego prawidłowy rozwój jest niestałość wymagań i zachowań wobec dziecka. Brak konsekwencji, chwiejność postawy, wymagań oraz wyrażanych uczuć. Dziecko szybko poznaje słabość rodziców i uczy się dostosowywać swoje zachowanie  do ich skrajnych reakcji – wybuchów złości lub przeciwnie wylewnej miłości. Dziecko nie mając jasnych i konsekwentnych komunikatów uczy się kłamstwa i manipulacji by sprostać zmiennym oczekiwaniom rodziców. W konsekwencji ma trudności z odróżnieniem dobra od zła, a w dorosłym życiu może skutkować to lekceważeniem autorytetów.

 

 1. Błędem jest dawanie dziecku małej przestrzeni, przesadna ingerencja w jego swobodę we wszystkich sferach jego rozwoju. Tak postawa  ogranicza jego inwencję twórczą, inicjatywę, pomysłowość. Takie zachowanie skutkuje ograniczeniem samodzielności dziecka oraz brakiem zaradności  nawet w najprostszych sytuacjach. Dziecko tak wychowywane jest najczęściej postrzegane  jako  nie potrafiące się bawić, niezdarne, co powoduje u niego frustrację , gorsze postrzeganie samego siebie, brak wiary we własne możliwości a w konsekwencji może prowadzić do odrzucenia i trudnościach w integracji z rówieśnikami.

 

Jak zatem wychowywać dziecko by wyrosło na osobę odpowiedzialną, kreatywną, akceptującą siebie, otwartą na drugiego człowieka, które żyje według przyjętych zasad i wartości, potrafi rozwijać swoją osobowość. Respektowanie pewnych zasad w procesie wychowawczym z pewnością w tym pomoże.

 1. Kochaj dziecko, gdyż tylko dziecko kochane potrafi kochać siebie i innych
 2. Akceptuj dziecko takie jakie jest, gdyż to warunek by akceptowało siebie i innych
 3. Miej świadomość, że jesteś dla dziecka wzorem postępowania i zawsze dbaj o swój autorytet
 4. Chwal swoje dziecko za zachowania i osiągnięcia, gdyż tylko dziecko chwalone umacnia swoje poczucie własnej wartości
 5. Bądź konsekwentna, to daje dziecku poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa oraz uczy odróżniania dobra od zła
 6. Daj dziecku odczuć konsekwencje swoich działań, dlatego, że dziecko powinno wiedzieć gdzie przebiega granica miedzy tym, co wolno, a tym co jest
 7. Uważnie i spokojnie słuchaj tego, co dziecko ma do powiedzenia, gdyż wtedy jest okazja zrozumieć jego punkt widzenia, skorygować jego błędy w myśleniu i zachowaniu. Słuchając dziecka stwarzasz szanse na wykształcenie w nim poczucia własnej wartości
 8. Nie wychowuj dziecka „pod kloszem” ponieważ dziecko nadmiernie chronione nie nauczy się radzić sobie w różnych sytuacjach i traci wiarę w siebie i swoje możliwości.
 9. Nie wymagaj nadmiernie od dziecka nie licząc się z jego możliwościami, gdyż przez to dziecko traci wiarę w siebie i swoje możliwości.
 10. Zachęcaj dziecko do działania i podejmowania wysiłków, gdyż wtedy nauczy się ono wytrwale dążyć do celu
 11. Nie krzycz, dziecko staje się przez to lękliwe.
 12. Nie zawstydzaj dziecka i nie porównuj z innymi, gdyż wywołuje to u niego niskie poczucie własnej wartości i rodzi w nim poczucie winy.
 13. Przepraszaj dziecko za swoje uchybienia i ucz go przepraszać, gdyż taka postawa nauczy go stawać się coraz lepszym człowiekiem z umiejętnością przebaczania sobie i innym.

 

 Rodzice dbający o właściwe wychowanie swojego dziecka łączą dyscyplinę z mądrą miłością zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i dającą poczucie własnej wartości. Zapewnienie dziecku tych ważnych potrzeb stwarza możliwości jego wszechstronnego rozwoju i warunkuje kształtowanie cech osobowości sprzyjając dobremu funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Data dodania: 2020-06-07 21:48:26
Data edycji: 2020-06-07 21:54:17
Ilość wyświetleń: 361
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 88

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej