Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Odpłatność za przeszkole

STAWKI ŻYWIENIWE ULEGAJĄ ZMIANIE Z DNIEM 1.03.2022 r.

1. Opłata za wyżywienie wynosi: 8,50 zł w tym:

·         śniadanie -         2,00 zł

·         obiad -                 4,50 zł

·         podwieczorek -      2,00 zł

2. Opłata za pozostałe świadczenia:

·         nieodpłatnie w godzinach: 8.00 - 14.00,

·         1,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem nieodpłatnym - dotyczy dzieci nie wymienionych powyżej,

·         0,65 zł  za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

·         0,00 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

·         dzieci zwolnione z opłaty za pozostałe świadczenia: dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju, trzecie i kolejne dziecko
w rodzinie, dzieci 6-letnie,

3.     Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS – 24,40 zł.
( śniadanie 6,10 zł, obiad 12,20 zł, podwieczorek  6,10 zł.)

4.     Opłata za przedszkole jest wnoszona z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca.

5.     Zwrot za nieobecności dziecka odliczany jest w kolejnym miesiącu (odliczeniu nie podlegają pojedyncze godziny).

6.     Odliczeniu podlega kwota za wyżywienie i za pozostałe świadczenia.

7.     Informujemy, że zmianie ulega sposób naliczania odsetek za nieterminowe płatnośćz uwagi na fakt, że opłaty za przedszkole stały się należnościami publicznoprawnymi na podstawie Ustawy o finansowaniu    zadań oświatowych – naliczane będą odsetki podatkowe zamiast ustawowych.

8.     Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole rodzice wnoszą na indywidualny rachunek bankowy podany w umowie z przedszkolem. 

Za sprawy związane z odpłatnością za przedszkole odpowiada dyrektor oraz samodzielny referent.

 

Od 1 czerwca 2021 r. do menu wprowadzone zostają CRISPYnatural

Data dodania: 2018-08-27 15:40:35
Data edycji: 2022-03-13 20:05:03
Ilość wyświetleń: 1234
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 88

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook