Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia przedszkola

Przedszkole istnieje od  roku 1981r. Od ponad 10 lat ukierunkowuje swoją działalność  na rzecz edukacji, wychowania i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było utworzenie w 1993 r. grupy specjalnej w związku z licznymi sygnałami środowiskowymi o potrzebie tworzenia optymalnych warunków wzrastania i rozwoju dzieci specjalnej troski i wspierania w tym zakresie  ich rodzin.

 

Rosnące doświadczenie w pracy i ponad standardowych działaniach integrujących dzieci zdrowe z dziećmi z oddziału specjalnego, przekonanie o obopólnych korzyściach z tych relacji, skłoniło dyrekcję i radę pedagogiczną do podjęcia starań o utworzenie pierwszej grupy integracyjnej. Funkcjonuje ona od 2000 r. opierając się na  autorskim „Projekcie powstania i funkcjonowania Grupy Integracyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 67  w Katowicach”.

 

Wysoko oceniane przez środowisko, jak i organy prowadzące, efekty działalności przedszkola w świadczeniu usług  edukacyjnych na rzecz wszystkich dzieci, a także podjęte  działania w rozpoznawaniu potrzeb dzieci specjalnej troski, stały się podstawą do  złożenia przez dyrektora przedszkola wniosku o utworzenie dodatkowego oddziału integracyjnego i specjalnego. Po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Organ Prowadzący roku szkolnym 2013/14 w projekcie organizacyjnym zatwierdzono funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych4 oddziałów integracyjnych. Powyższa struktura organizacyjna  placówki  ukazała pełną ideę integracji.

 

W podnoszeniu   dobrej jakości nauczania i wychowania w grupach  sprzyjają wdrażane tam programy autorskie, włączenie do udziału we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach przedszkolnych zarówno dzieci z deficytami jak i dzieci zdrowych. Opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną nad wychowankami przedszkola sprawują zatrudnieni specjaliści :psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy.

 

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada 6 sal zajęć, z przylegającymi  do nich łazienkami, sale rehabilitacyjną, salę doświadczania świata, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny i pokój nauczycielski.

DYREKTORZY PRZEDSZKOLA: 
1. 01.09.1981 - 31.08.1998 - mgr Elżbieta Gumulak 
2. 01.09.1998 - 29.02.2011 - mgr Alicja Koryczan 
3. 01.03.2011 - 31.08.2012 - pełniąca obowiązki dyrektora mgr Agata Nagy 
4. 01.09.2012 - 31.08.2018 - mgr Bogusława Lempart - Płonka

5. 01.09.2018 - do nadal - mgr Iwona Janda

Data dodania: 2018-08-23 15:54:07
Data edycji: 2020-03-12 20:02:38
Ilość wyświetleń: 912
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 88

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook