Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia przedszkola

Przedszkole istnieje od  roku 1981r. Od ponad 10 lat ukierunkowuje swoją działalność  na rzecz edukacji, wychowania i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było utworzenie w 1993 r. grupy specjalnej w związku z licznymi sygnałami środowiskowymi o potrzebie tworzenia optymalnych warunków wzrastania i rozwoju dzieci specjalnej troski i wspierania w tym zakresie  ich rodzin.

 

Rosnące doświadczenie w pracy i ponad standardowych działaniach integrujących dzieci zdrowe z dziećmi z oddziału specjalnego, przekonanie o obopólnych korzyściach z tych relacji, skłoniło dyrekcję i radę pedagogiczną do podjęcia starań o utworzenie pierwszej grupy integracyjnej. Funkcjonuje ona od 2000 r. opierając się na  autorskim „Projekcie powstania i funkcjonowania Grupy Integracyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 67  w Katowicach”.

 

Wysoko oceniane przez środowisko, jak i organy prowadzące, efekty działalności przedszkola w świadczeniu usług edukacyjnych na rzecz wszystkich dzieci, a także podjęte działania w rozpoznawaniu potrzeb dzieci specjalnej troski, stały się podstawą do złożenia przez dyrektora przedszkola wniosku o utworzenie dodatkowego oddziału integracyjnego i specjalnego. Po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Organ Prowadzący roku szkolnym 2013/14 w projekcie organizacyjnym zatwierdzono funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych4 oddziałów integracyjnych. Po 3 latach Dyrektor przedszkola złożył wniosek o utworzenie kolejnego oddziału specjalnego w odpowiedzi na potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku szkolnym 2018/2019 po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dyrektora przedszkola o utworzenie dodatkowego oddziału specjalnego przez Organ Prowadzący przedszkole dysponuje: 3 oddziałami specjalnymi i 4 oddziałami integracyjnymi.

Powyższa struktura organizacyjna  placówki  ukazała pełną ideę integracji

 

W podnoszeniu  dobrej jakości nauczania i wychowania w grupach  sprzyjają wdrażane tam programy autorskie, włączenie do udziału we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach przedszkolnych zarówno dzieci z deficytami jak i dzieci zdrowych. Opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną nad wychowankami przedszkola sprawują zatrudnieni specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy.

 

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada 6 sal zajęć, z przylegającymi  do nich łazienkami, sale rehabilitacyjną, salę doświadczania świata, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny i pokój nauczycielski.

DYREKTORZY PRZEDSZKOLA: 
1. 01.09.1981 - 31.08.1998 - mgr Elżbieta Gumulak 
2. 01.09.1998 - 29.02.2011 - mgr Alicja Koryczan 
3. 01.03.2011 - 31.08.2012 - pełniąca obowiązki dyrektora mgr Agata Nagy 
4. 01.09.2012 - 31.08.2018 - mgr Bogusława Lempart - Płonka
5. 01.09.2018 - 31.08.2023 - mgr Iwona Janda

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5

1. 01.09.2023 - nadal - mgr Barbara Buk

Data dodania: 2018-08-23 15:54:07
Data edycji: 2024-01-04 22:39:23
Ilość wyświetleń: 1326
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

40-203 Katowice

Al. Roździeńskiego 88

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej